Доц. д-р Светлозар Стефанов

 

 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ !

 
Начало Биография Публикации Дисциплини За контакти СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 СТАРТИРА ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 Стартира официалния сайт на Доц. д-р Светлозар Стефанов


Прочети всички новини

 Начало
 Биография
 Публикации
 Дисциплини
 Професионално обучение
 Център за обучение
 Контакти

 Правила за работа
 За вас студенти
 Мисли за образованието
 Вицове
 Галерия
 Полезни връзкиЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„Знание и бизнес” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2011 г.. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и професионалното ориентиране.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГА “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС”?

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация в съответствие с международните стандарти и стопанските потребности.

2. Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация и актуализиране на придобита професионална квалификация.

3. Богата материална база. На разположение са напълно оборудвани специализирани зали с достъп до лаборатории с 10-15 места.

4. Висококвалифициран преподавателски състав на ЦПО.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

- Свидетелство за професионална квалификация

- Удостоверение за професионално обучение

Мисия на центъра: Чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.
Центъра за професионално обучение да се развие и утвърди като център на знание и бизнес от европейски тип за ефективно и актуално професионално обучение и преквалификация на човешките ресурси.

Светлозар Стефанов        Дизайн и програмиране: Милен Атанасов